Deze fracties stemmen in met kudde-immuniteit door infecties

Helaas: het voorstel van BIJ1 en VOLT om te stoppen met de strategie van kudde-immuniteit is niet aangenomen door de Tweede Kamer. Deze motie werd gesteund door BIJ1, Volt, SP, Groenlinks, PvdA en BBB. Tegenstemmers waren de Partij voor de Dieren, DENK, D66, ChristenUnie, 50Plus, CDA, VVD, SGP, PVV, JA21 en FvD.

De huidige strategie zet in op zoveel mogelijk besmettingen met het coronavirus om daarmee immuniteit op te bouwen, zolang de ziekenhuizen niet overstromen. Dat leidt tot veel onnodige slachtoffers. Het zou beter zijn om te mikken op zo weinig mogelijk besmettingen totdat iedereen die dat kan en wil een vaccin heeft gehad.

Op deze website kun je een bericht sturen aan Kamerleden die deze motie niet hebben gesteund. Het is belangrijk dat zij beseffen welk beleid zij steunen, om de kans op verbetering te vergroten. Deze lijst is niet compleet: er is gekozen voor de corona-woordvoerders van elke partij, en een aantal aanvullende Kamerleden waarvan gehoopt werd dat ze misschien kritisch zouden zijn op het coronabeleid.

Kies je Kamerlid: