Stuur een mail aan Wybren van Haga

Helaas: dit Kamerlid stemde tegen de motie van Simons/Dassen tegen de opbouw van kudde-immuniteit, en stemt dus in met beleid dat het virus laat rondgaan met de maximale snelheid waarmee onze ziekenhuizen de zieken en doden kunnen verwerken. Stuur een mail of tweet, of kies een ander Kamerlid.

Stel je bericht op

Gebruik onderstaande voorbeeldtekst (of wijzig die eerst) en druk op een van de knoppen daaronder om zelf je e-mail of Tweet te versturen.

Email
Twitter

Geachte heer Van Haga,

Stuur een bericht via: